Czech translation - offer

ochm

Joined
Jul 27, 2010
Messages
3
Likes
0
Points
0
#1
Hi there,

i would like to help with translation to Czech language...
 

andresloa

Joined
Sep 27, 2010
Messages
1
Likes
0
Points
0
#2
ok men send you translation to czech language
 

ochm

Joined
Jul 27, 2010
Messages
3
Likes
0
Points
0
#3
No problem, but, where is latest original English text?
Thank You.
 

Tydyt

Joined
Mar 6, 2011
Messages
3
Likes
0
Points
0
#4
Here I give a temporary link to the Czech language for Elastix. It will not, but my efforts futile? Czech will be added to the distribution Elastix?

Thank you.

Czech cs.lang.tar.gz Pro version 2.0.0, see the notes cs.lang file.

Poznámka: Grafy neumí vkládat text ?esky. Proto tyto texty musí být bez há?k? a ?árek.

Prosím, je tu n?kdo kdo m?že pomoci, pop?ípad? nabídnout i ?eské hlášení pro asterisk ?
Tydyt
 

ochm

Joined
Jul 27, 2010
Messages
3
Likes
0
Points
0
#5
Díky za ?eštinu. Rychle jsem to prolétl, jsou tam drobne chyby, ale super!
K jaké verzi Elastixu to je, nebo je to jedno?
Díky.
Thanks for the Czech. I did a quick check, there are some minor mistakes, but great!
For Which version of Elastix it is, or it doesn't matter?
Thanks.
 

Tydyt

Joined
Mar 6, 2011
Messages
3
Likes
0
Points
0
#6
Tak na p?ekladu stále pracuji. P?ekládám verzi 2.0.4 (beta) nebo? p?edpokládám že u beta verze se mi povede docílit p?idání do distribuce. P?eklad by m?l být pln? funk?ní i pro verzi 2.0.0. U starších by mohl nastat n?jaký problém, chyb?jící p?eklady.
Veškeré aktualizace jsou stále za?azovány do d?íve zve?ejn?ného odkazu. Jinak co se týká chyb, bylo by nejlepší mn? je posílat mailem (je uveden u v?tšiny p?eklad?). Jméno modulu a opravený ?ádek ("anglicky" = "?esky" ). Následn? bych provedl opravu a tím by bylo vše v po?ádku.

Tak co, pom?že n?kdo ?

So I still work on the translation. Compiling version 2.0.4 (beta) because we assume that the beta is done I will add to the distribution. The translation should be fully functional for version 2.0.0. The elderly might occur some problem, the lack of translations.
All updates are always included in the previously published reference. Otherwise, in terms of errors, it would be best to send me mail (as indicated in most translations). Module name and a revised line ("English" = "Czech"). Then I made ??an adjustment and it would be all right.

So what, someone help?
 

fmvillares

Joined
Sep 8, 2007
Messages
1,785
Likes
0
Points
0
#7
hi there and thanx for your efforts but none of the community has any rights to admin or get rpms or modifications on the mainstream distro as there is no cvs or svn....its just u and your willing to help and hoping someone from palosanto eventually get here and get your fles into the distro
 

kennedy

Joined
May 13, 2011
Messages
1
Likes
0
Points
0
#8
Zdravim, muzu byt nejak napomocen v prekladu?
 

janofuri

Joined
Apr 19, 2012
Messages
1
Likes
0
Points
0
#9
Is There Czech translation? May I help with translation? or I can translate it to Slovak language.
 

Members online

No members online now.

Latest posts

Forum statistics

Threads
30,915
Messages
130,920
Members
17,594
Latest member
knethardsolutions
Top