Czech translation - offer

Discussion in 'General' started by ochm, Jul 27, 2010.

 1. ochm

  Joined:
  Jul 27, 2010
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Hi there,

  i would like to help with translation to Czech language...
   
 2. andresloa

  Joined:
  Sep 27, 2010
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  ok men send you translation to czech language
   
 3. ochm

  Joined:
  Jul 27, 2010
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  No problem, but, where is latest original English text?
  Thank You.
   
 4. Tydyt

  Joined:
  Mar 6, 2011
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Here I give a temporary link to the Czech language for Elastix. It will not, but my efforts futile? Czech will be added to the distribution Elastix?

  Thank you.

  Czech cs.lang.tar.gz Pro version 2.0.0, see the notes cs.lang file.

  Poznámka: Grafy neumí vkládat text ?esky. Proto tyto texty musí být bez há?k? a ?árek.

  Prosím, je tu n?kdo kdo m?že pomoci, pop?ípad? nabídnout i ?eské hlášení pro asterisk ?
  Tydyt
   
 5. ochm

  Joined:
  Jul 27, 2010
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Díky za ?eštinu. Rychle jsem to prolétl, jsou tam drobne chyby, ale super!
  K jaké verzi Elastixu to je, nebo je to jedno?
  Díky.
  Thanks for the Czech. I did a quick check, there are some minor mistakes, but great!
  For Which version of Elastix it is, or it doesn't matter?
  Thanks.
   
 6. Tydyt

  Joined:
  Mar 6, 2011
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Tak na p?ekladu stále pracuji. P?ekládám verzi 2.0.4 (beta) nebo? p?edpokládám že u beta verze se mi povede docílit p?idání do distribuce. P?eklad by m?l být pln? funk?ní i pro verzi 2.0.0. U starších by mohl nastat n?jaký problém, chyb?jící p?eklady.
  Veškeré aktualizace jsou stále za?azovány do d?íve zve?ejn?ného odkazu. Jinak co se týká chyb, bylo by nejlepší mn? je posílat mailem (je uveden u v?tšiny p?eklad?). Jméno modulu a opravený ?ádek ("anglicky" = "?esky" ). Následn? bych provedl opravu a tím by bylo vše v po?ádku.

  Tak co, pom?že n?kdo ?

  So I still work on the translation. Compiling version 2.0.4 (beta) because we assume that the beta is done I will add to the distribution. The translation should be fully functional for version 2.0.0. The elderly might occur some problem, the lack of translations.
  All updates are always included in the previously published reference. Otherwise, in terms of errors, it would be best to send me mail (as indicated in most translations). Module name and a revised line ("English" = "Czech"). Then I made ??an adjustment and it would be all right.

  So what, someone help?
   
 7. fmvillares

  Joined:
  Sep 8, 2007
  Messages:
  1,785
  Likes Received:
  0
  hi there and thanx for your efforts but none of the community has any rights to admin or get rpms or modifications on the mainstream distro as there is no cvs or svn....its just u and your willing to help and hoping someone from palosanto eventually get here and get your fles into the distro
   
 8. kennedy

  Joined:
  May 13, 2011
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Zdravim, muzu byt nejak napomocen v prekladu?
   
 9. janofuri

  Joined:
  Apr 19, 2012
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Is There Czech translation? May I help with translation? or I can translate it to Slovak language.
   

Share This Page